CZ

„Transfer/Odsun“

od Leopolda Pammera

Děj hry se odehrává v jižních Čechách a v Mühlviertelu mezi roky 1934 a 1945. Nezaměstnaný sudetský Němec Albert Scher se pokusí zabít svého malého syna Pepiho u bývalé milé Aničky Zikové v Umlowitzi, aby nemusel platit alimenty. Anička a její matka mu v tom zabrání a Scher je zatčen četnickým důstojníkem Kyrlem.

V roce 1938 agituje Scher v jednom českém hostinci pro Henleina a Hitlera, jenom rakouský starosta Neubauer mu odporuje. Scher a jeho kumpáni Berger a Irrsiegl se dostanou do hádky s českou stráží, kterou tvoří Kyrle, Zelený a Veselý. Zbijí Čechy, ukradnou jim zbraně a prchnou. O několik dní později se Scher ukyje u Ziků, Kyrlemu se však podaří vyzvědět šikovně na malém Pepim jeho úkryt. Veselý a Zelený zatknou Schera.

16.3.1939 vniknou tři SS-mani Scher, Berger a Irrsiegl do bytu Kyrleho v Táboře. Donutí jeho ženu přivolat svého muže stejně jako Veselého a Zeleného po tom, co se jí podařilo poslat pryč syna Aloise. Tři Češi jsou týráni a zatčeni, SS-mani zabaví rádio. Scher znásilní ženu Kyrleho tak brutálně, že zemře. Alois zůstane sám.

Konec války, červen 1945, Aniččina matka Marie je těžce nemocná, Scher je na útěku a přemluví Aničku, aby s ním hledala byt pro celou rodinu v Rakousku. Kyrle přichází s příkazem k vysídlení, matka se proto otráví tabletami. Alois Kyrle se stal členem Revolučních gard. Vyhrožuje Pepimu zbraní a zabaví jim rádio. Scher a Anička se vrátí z Rakouska. Anička chce pohřbít svoji matku a zůstat v Čechách. Scher a Pepi se připojují k jedné skupině, která přejde ilegálně v noci hranice z Miggolzu.

Přechod hranic se podařil, starosta Neubauer vykáže uprchlíkům v Leopoldschlagu nouzové ubytování. Bohatý sedlák Groissnbauer nabízí komukoliv vysokou částku, kdo mu v noci přivede koně zanechané v Miggolzi. Scher přemluví Pepiho, aby ho doprovázel. Jdou zpět k Tofflerbauerovi do Miggolze. Ten je zradí českým četníkům. Veselý a Zelený zatknou Schera s Pepim a dovedou je do Kaplice.

Při výslechu v německé škole v Kaplici doprovázeného týráním a ponižováním popírá Scher svoji identitu a příslušnost k SS. Při improvizovaném lidovém soudu objeví Kyrle u Schera tetování příslušníka SS a odsoudí ho k smrti. Alois Kyrle musí vykonat tento rozsudek. Chce také zastřelit Pepiho, ale tu přichází jeho matka Anička s jídlem pro něho. Z náhlého rozmaru propustí Kyrle oba na svobodu a vyhostí je z Československa. Alois oznamuje na konci přicházející ráj dělníků, rolníků a vojáků.

Titul
Titul naší hry je pojmem zjištěným dějinným výzkumem. Zde zmíněné události byly tak označeny již na konferenci v Postupimi v roce 1945. Pak tento pojem v dějinách zdomácněl jako odborný výraz. V žádném případě neměl autor úmysl tímto nějak zlehčovat tyto tragické události!